Máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 5090 Tower and Small Form Factor

Các dòng sản phẩm OptiPlex
Thông tin đáng quan tâm về Máy tính bàn-desktop

BỘ XỬ LÝ

Small Form Factor

 • 10th Generation Intel® Pentium™ Gold G6405 (4 MB Cache, 2 Core, 4 Threads, Up to 4.10 GHz, 58 W)
 • 10th Generation Intel® Pentium™ Gold G6505 (4 MB Cache, 2 Core, 4 Threads, Up to 4.20 GHz, 58 W)
 • 10th Generation Intel® Core™ i3-10105 (6 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3.70 GHz to 4.40 GHz, 65 W)
 • 10th Generation Intel® Core™ i3-10305 (8 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3.80 GHz to 4.50 GHz, 65 W)
 • 10th Generation Intel® Core™ i5-10505 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 3.20 GHz to 4.60 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i5-11400 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 2.60 GHz to 4.40 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i5-11500 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 2.70 GHz to 4.60 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i5-11600 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 2.80 GHz to 4.80 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i7-11700 (16 MB Cache, 8 Core, 16 Threads, 2.50 GHz to 4.90 GHz, 65 W)


Tower

 • 10th Generation Intel® Pentium® Gold G6405 (4 MB Cache, 2 Cores, 4 Threads, 4.1 GHz, 58 W)
 • 10th Generation Intel® Pentium® Gold G6505 (4 MB Cache, 2 Cores, 4 Threads, 4.2 GHz, 58 W)
 • 10th Generation Intel® Core™ i3-10105 (6 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3.7 GHz to 4.4 GHz, 65 W)
 • 10th Generation Intel® Core™ i3-10305 (8 MB Cache, 4 Core, 8 Threads, 3.8 GHz to 4.5 GHz, 65 W)
 • 10th Generation Intel® Core™ i5-10505 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 3.2 GHz to 4.6 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i5-11400 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 2.6 GHz to 4.4 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i5-11500 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 2.7 GHz to 4.6 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i5-11600 (12 MB Cache, 6 Core, 12 Threads, 2.8 GHz to 4.8 GHz, 65 W)
 • 11th Generation Intel® Core™ i7-11700 (16 MB Cache, 8 Core, 16 Threads, 2.5 GHz to 4.9 GHz, 65 W)

HỆ ĐIỀU HÀNH

Small Form Factor

 • Windows 10 Pro, 64-bit
 • Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bit


Tower

 • Windows 10 Home, 64-bit
 • Windows 10 Pro, 64-bit
 • Windows 10 Pro National Academic, 64-bit 
 • Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bit
   

Video Card

Small Form Factor

 • Intel® UHD Graphics 610 for 10th Generation Intel® Pentium® G6405 processor
 • Intel® UHD Graphics 630 for 10th Generation Intel® Pentium® G6505 and Intel® Core™ i3/i5 processors
 • Intel® UHD Graphics 730 for 11th Generation Intel® Core™ i5-11400 processor
 • Intel® UHD Graphics 750 for 11th Generation Intel® Core™ i3/i5/i7 processors
 • AMD Radeon™ RX640, 4 GB, GDDR5 (optional)
 • AMD Radeon™ 550, 4 GB, GDDR5 (optional)
 • AMD Radeon™ 540, 4 GB, GDDR5 (optional)


Tower

 • Intel® UHD Graphics 610 for 10th Generation Intel® Pentium® Gold G6405 processors
 • Intel® UHD Graphics 630 for 10th Generation Intel® Pentium® Gold G6505 and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors
 • Intel® UHD Graphics 730 for 11th Generation Intel® Core™ i5-11400 processors
 • Intel® UHD Graphics 750 for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7/i9 processors
 • NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super™, 6 GB, GDDR6 (optional)
 • AMD Radeon™ RX640, 4 GB, GDDR5 (optional)
 • AMD Radeon™ 550, 4 GB, GDDR5 (optional)
 • AMD Radeon™ 540, 4 GB, GDDR5 (optional)

BỘ NHỚ

Small Form Factor

 • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 16 GB, 4 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7
 • 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz for 10th Generation Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7


Tower

 • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 16 GB, 4 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 2933/3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 2933/3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 2933/3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 2933/3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 2933/3200 MHz for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors
 • 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz for Intel® Pentium® and 10th Generation Intel® Core™ i3/i5 processors, 2933 for 11th Generation Intel® Core™ i5/i7 processors

Hard Drive

Small Form Factor

 • 2.5-inch, 500 GB, 5400 RPM, SATA, HDD
 • 2.5-inch, 1 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
 • 2.5-inch, 2 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
 • 2.5-inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • 2.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • 2.5-inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, Self-Encrypting, Opal 2.0, FIPS
 • 3.5-inch, 500 GB, 5400 RPM, SATA, HDD
 • 3.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • 3.5-inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • 3.5-inch, 4 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 35 SSD
 • M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 35 SSD
 • M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 35 SSD
 • M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD
 • M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD
 • M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD
 • M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD, self-encrypting drive
 • M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD, self-encrypting drive
 • M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD, self-encrypting drive


Intel Optane Memory:

 • Intel® Optane™ Memory H20 32 GB with 512 GB SSD

Tower

 • 2.5-inch, 500 GB, 5400 RPM, SATA HDD
 • 2.5-inch, 1 TB, 5400 RPM, SATA HDD
 • 2.5-inch, 2 TB, 5400 RPM, SATA HDD
 • 2.5-inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA HDD
 • 2.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA HDD
 • 2.5-inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, Self-Encrypting, Opal 2.0, FIPS
 • 3.5-inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • 3.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • 3.5-inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
 • 3.5-inch, 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
 • M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 35 SSD
 • M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 35 SSD
 • M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 35 SSD
 • M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD
 • M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD
 • M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD
 • M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, Class 40 SSD
 • M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD, self-encrypting drive
 • M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD, self-encrypting drive
 • M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, Class 40 SSD, self-encrypting drive


Intel Optane Memory:

 • Intel® Optane™ Memory H20 32 GB with 512 GB SSD

Microsoft Office

 • Microsoft Office 30 Day Trial
 • Microsoft Office Home and Business 2019
 • Microsoft Office Professional 2019
 • Dell Hybrid Client 1.5 (optional)
 • Dell Optimizer
 • Intel® Unite® solution (optional)

Security Software

Small Form Factor

 • McAfee® Small Business Security 30 Day Free Trial
 • McAfee® Small Business Security 12-month subscription
 • McAfee® Small Business Security 36 month Subscription
 • Intel® Guard Technologies & Secure Key: Software Guard (SGX), Data Guard (vPro only), Boot Guard, BIOS Guard (Core CPU's only), OS Guard (Core CPU's only) and Secure Key (i5 or greater only)
 • Intel® Runtime BIOS Resilience (Copper Point) with attestation via Nifty Rock + Intel® TXT
 • Support of Absolute Persistent Module BIOS agent v2
 • OpenXT validation required
 • SafeGuard and Response, powered by VMware Carbon Black and Secureworks
 • Next Generation Antivirus (NGAV)
 • Endpoint Detection and Response (EDR)
 • Threat Detection and Response (TDR)
 • Managed Endpoint Detection and Response
 • Incident Management Retainer
 • Emergency Incident Response


Tower

 • McAfee® Small Business Security 30 Day Free Trial
 • McAfee® Small Business Security 12-month subscription
 • McAfee® Small Business Security 36 month Subscription
 • Intel® Guard Technologies & Secure Key: Software Guard (SGX), Data Guard (vPro only), Boot Guard, BIOS Guard (Core CPU's only), OS Guard (Core CPU's only) and Secure Key (i5 or greater only)
 • Intel® Runtime BIOS Resilience (Copper Point) with attestation via Nifty Rock + Intel® TXT
 • Support of Absolute Persistent Module BIOS agent v2
 • OpenXT validation required
 • SafeGuard and Response, powered by VMware Carbon Black and Secureworks
 • Next Generation Antivirus (NGAV)
 • Endpoint Detection and Response (EDR)
 • Threat Detection and Response (TDR)
 • Managed Endpoint Detection and Response
 • Incident Management Retainer
 • Emergency Incident Response
 • SafeData

Support Services

 • 3 years hardware warranty with on-site service after remote diagnosis
 • 4 years hardware warranty with on-site service after remote diagnosis
 • 5 years hardware warranty with on-site service after remote diagnosis
 • 3 years ProSupport with Next Business Day on-site service
 • 4 years ProSupport with Next Business Day on-site service
 • 5 years ProSupport with Next Business Day on-site service
 • 3 years ProSupport Plus with Next Business Day on-site service
 • 4 years ProSupport Plus with Next Business Day on-site service
 • 5 years ProSupport Plus with Next Business Day on-site service

Accidental Damage Protection

 • 3 years Accidental Damage Service
 • 4 years Accidental Damage Service
 • 5 years Accidental Damage Service

BÀN PHÍM

Small Form Factor

 • Dell Premier Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse - KM7321W


Tower

 • Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W

Ports

Small Form Factor

Front:

 • 1 USB 3.2 Gen 1 port
 • 1 USB 2.0 ports with PowerShare
 • 1 USB 2.0 ports
 • 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C® port
 • 1 universal audio port


Rear:

 • 4 USB 3.2 Gen 1 ports
 • 2 USB 2.0 ports
 • 1 re-tasking Line out/Line in audio port
 • 2 DisplayPort 1.4 ports
 • 1 RJ45 Ethernet port


Optional Modules:

 • 1 VGA port
 • 1 DisplayPort 1.4 port
 • 1 HDMI 2.0b port
 • 1 Serial/PS2 port
 • 1 USB 3.2 Gen 2 type-C® port with DisplayPort Alt Mode/Power delivery

Tower

Front:

 • 2 USB 2.0 ports
 • 1 USB 3.2 Gen 1 port
 • 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C® port
 • 1 Universal Audio Jack


Rear:

 • 2 USB 2.0 ports with Smart Power On
 • 4 USB 3.2 Gen 1 ports
 • 1 RJ45 Ethernet port
 • 1 re-tasking Line out/Line in audio port
 • 2 DisplayPort 1.4 ports
 • 1 VGA Port/DisplayPort 1.4 Port/HDMI 2.0b Port/ USB 3.2 Gen2 Type-C® Port with Alt-mode (optional)
 • 1 Serial and 2 PS2 slot (optional)

Optical Drive

Small Form Factor

 • 8x DVD+/-RW (Optional)

 

 • Tower
 • 8x DVD-ROM
 • 8x DVD+/-RW

Slots

Small Form Factor

 • 1 half-height Gen 3 PCIe x16 slot
 • 1 half-height Gen 3 PCIe x4 slot
 • 1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth card
 • 1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive/Intel Optane
 • 3 SATA 3.0 slots for 3.5/2.5-inch hard drive, slim optical drive
 • 1 SD 4.0 card slot (optional)


Tower

 • 1 SD-card slot (optional)
 • 1 full-height Gen 4 PCIe x16 slot
 • 1 full-height Gen 4 PCIe x4 slot openend
 • 2 full-height PCIe x1 slots
 • 1 M.2 2230 slot for Wi-Fi and Bluetooth card
 • 1 M.2 2230/2280 slot for SSD
 • 4 SATA slots for 2.5-inch HDD/SSD, and slim Optical Drive

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Small Form Factor

 • Depth: 290 mm (11.42") x Width: 93 mm (3.66") x Height: 293 mm (11.53")
 • Starting Weight: 4.43 kg (9.77 lb) | Max Weight: 5.25 kg (11.57 lb)i


Tower

 • Depth: 324 mm (12.75") x Width: 154 mm (6.06") x Height: 293 mm (11.53")
 • Starting Weight: 5.03 kg (11.09 lb) | Max Weight: 7.24 kg (15.96 lb)i

Wireless

 • Qualcomm QCA61x4A, 2x2 MIMO, 867 Mbps, 2.40 Ghz/5 GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth 5.0
 • Qualcomm QCA9377, 1x1 MIMO 433 Mbps, 2.40 Ghz/5 GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth 5.0
 • Intel® AX201, 2x2 MIMO, 2.40 Gbps, 2.40 Ghz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1

Power

Small Form Factor

 • 300 W typical 92% Efficient PSU, 80 Plus Platinum
 • 200 W typical 92% Efficient PSU, 80 Plus Bronze


Tower

 • 260 W typical 85% Efficient PSU, 80 Plus Bronze
 • 300 W typical 92% Efficient PSU, 80 Plus Platinum
 • 360 W typical 92% Efficient PSU, 80 Plus Platinum

Regulatory

Bài viết liên quan
Máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 5090 Tower and Small Form Factor
Máy bộ, máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex XE3

Tìm hiểu các thông tin về giá cả, thông số kĩ thuật, tính năng nổi bật và các chính sách bảo hành của máy tính bàn Dell OptiPlex XE3.

24/02/2022

Máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 5090 Tower and Small Form Factor
Máy bộ, máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 3280

Tìm hiểu các thông tin về giá cả, thông số kĩ thuật, tính năng nổi bật và các chính sách bảo hành của máy tính bàn Dell OptiPlex 3280.

24/02/2022

Máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 5090 Tower and Small Form Factor
Máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 3090 Tower and Small Form Factor

Tìm hiểu các thông tin về giá cả, cấu hình, tính năng nổi bật và các chính sách bảo hành của máy tính bàn Dell OptiPlex 3090 Tower and Small Form Factor.

24/02/2022

Máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 5090 Tower and Small Form Factor
Máy bộ, máy tính bộ, máy tính bàn Dell OptiPlex 3090 Micro Form Factor

Tìm hiểu các thông tin về giá cả, cấu hình, tính năng nổi bật và các chính sách bảo hành của máy tính bàn Dell OptiPlex 3090 Micro Form Factor.

24/02/2022

Bài viết gần đây
Xem nhiều