Máy chủ Dell Precision 7920 Rack server

Các dòng sản phẩm Máy chủ-server
Thông tin đáng quan tâm về

BỘ XỬ LÝ

 • Intel® Xeon® Bronze 3204 (1.9GHz, 6C, 9.6GT/s 2UPI, 8.25MB Cache, HT (85W) DDR4-2133)
 • Intel® Xeon® Silver 4208 (2.1GHz, 3.2GHz Turbo, 8C, 9.6GT/s 2UPI, 11MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Intel® Xeon® Silver 4210 (2.2GHz, 3.2GHz Turbo, 10C, 9.6GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Intel® Xeon® Silver 4214 (2.2GHz, 3.2GHz Turbo, 12C, 9.6GT/s 2UPI, 16.5MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Intel® Xeon® Silver 4215 (2.5GHz, 3.5GHz Turbo, 8C, 9.6GT/s 2UPI, 11MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Intel® Xeon®Silver 4216 (2.1GHz, 3.2GHz Turbo, 16C, 9.6GT/s 2UPI, 22MB Cache, HT (100W) DDR4-2400)
 • Intel® Xeon® Gold 5215 (2.5GHz, 3.4GHz Turbo, 10C, 10.4GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2666)
 • Intel® Xeon® Gold 5215L (2.5GHz, 3.4GHz Turbo, 10C, 10.4GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2666)
 • Intel® Xeon® Gold 5215M (2.5GHz, 3.4GHz Turbo, 10C, 10.4GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2666)
 • Intel® Xeon® Gold 5217 (3.0GHz, 3.7GHz Turbo, 8C, 10.4GT/s 2UPI, 11MB Cache, HT (115W) DDR4-2666)
 • Intel® Xeon® Gold 5218 (2.3GHz, 3.7GHz Turbo, 16C, 10.4GT/s 2UPI, 22MB Cache, HT (125W) DDR4-2666)
 • Intel® Xeon® Gold 5220 (2.2GHz, 3.9GHz Turbo, 18C, 10.4GT/s 2UPI, 24.75MB Cache, HT (125W) DDR4-2666)
 • Intel® Xeon® Gold 5222 (3.8GHz, ?GHz Turbo, 4C, 10.4GT/s 2UPI, 5.5MB Cache, HT (105W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Gold 6230 (2.1GHz, 3.9GHz Turbo, 20C, 10.4GT/s 3UPI, 27.5MB Cache, HT (125W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Gold 6240 (2.6GHz, 3.9GHz Turbo, 18C, 10.4GT/s 3UPI, 24.75MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Gold 6242 (2.8GHz, 3.9GHz Turbo, 16C, 10.4GT/s 3UPI, 22MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Gold 6244 (3.6GHz, 4.4GHz Turbo, 8C, 10.4GT/s 3UPI, 24.75MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Gold 6252 (2.1GHz, 3.7GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Gold 6254 (3.1GHz, 4.0GHz Turbo,18C, 10.4GT/s 3UPI, 24.75MB Cache, HT (200W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Gold 6248 (2.5GHz, 3.9GHz Turbo,20C, 10.4GT/s 3UPI, 27.5MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8253 (2.2GHz, ?GHz Turbo,16C, 10.4GT/s 3UPI, 22MB Cache, HT (125W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8256 (3.8GHz, ?GHz Turbo,4C, 10.4GT/s 3UPI, 5.5MB Cache, HT (105W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8260 (2.4GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8260L (2.4GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75 Cache, HT (165W) DDR4-2933
 • Intel® Xeon® Platinum 8260M (2.4GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75 Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8268 (2.9GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon®Platinum 8270 (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,26C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8276 (2.2GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8276L (2.2GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8276M (2.2GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon® Platinum 8280 (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon®Platinum 8280L (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,28C,10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Intel® Xeon®Platinum 8280M (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, Cache, HT (205W) DDR4-2933)

 

 • Dual CPU
 • Dual Intel® Xeon® Bronze 3204 (1.9GHz, 6C, 9.6GT/s 2UPI, 8.25MB Cache, HT (85W) DDR4-2133 )
 • Dual Intel® Xeon® Silver 4208 (2.1GHz, 3.2GHz Turbo, 8C, 9.6GT/s 2UPI, 11MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Dual Intel® Xeon®Silver 4210 (2.2GHz, 3.2GHz Turbo, 10C, 9.6GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Dual Intel® Xeon® Silver 4214 (2.2GHz, 3.2GHz Turbo, 12C, 9.6GT/s 2UPI, 16.5MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Dual Intel® Xeon® Silver 4215 (2.5GHz, 3.5GHz Turbo, 8C, 9.6GT/s 2UPI, 11MB Cache, HT (85W) DDR4-2400)
 • Dual Intel® Xeon® Silver 4216 (2.1GHz, 3.2GHz Turbo, 16C, 9.6GT/s 2UPI, 22MB Cache, HT (100W) DDR4-2400)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 5215 (2.5GHz, 3.4GHz Turbo, 10C, 10.4GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2666)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 5215L (2.5GHz, 3.4GHz Turbo, 10C, 10.4GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2666)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 5215M (2.5GHz, 3.4GHz Turbo, 10C, 10.4GT/s 2UPI, 13.75MB Cache, HT (85W) DDR4-2666)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 5217 (3.0GHz, 3.7GHz Turbo, 8C, 10.4GT/s 2UPI, 11MB Cache, HT (115W) DDR4-2666)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 5218 (2.3GHz, 3.7GHz Turbo, 16C, 10.4GT/s 2UPI, 22MB Cache, HT (125W) DDR4-2666)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 5220 (2.2GHz, 3.9GHz Turbo, 18C, 10.4GT/s 2UPI, 24.75MB Cache, HT (125W) DDR4-2666)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 5222 (3.8GHz, ?GHz Turbo, 4C, 10.4GT/s 2UPI, 5.5MB Cache, HT (105W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 6230 (2.1GHz, 3.9GHz Turbo, 20C, 10.4GT/s 3UPI, 27.5MB Cache, HT (125W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 6240 (2.6GHz, 3.9GHz Turbo, 18C, 10.4GT/s 3UPI, 24.75MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 6242 (2.8GHz, 3.9GHz Turbo, 16C, 10.4GT/s 3UPI, 22MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 6244 (3.6GHz, 4.4GHz Turbo, 8C, 10.4GT/s 3UPI, 24.75MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 6252 (2.1GHz, 3.7GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 6254 (3.1GHz, 4.0GHz Turbo,18C, 10.4GT/s 3UPI, 24.75MB Cache, HT (200W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Gold 6248 (2.5GHz, 3.9GHz Turbo,20C, 10.4GT/s 3UPI, 27.5MB Cache, HT (150W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8253 (2.2GHz, ?GHz Turbo,16C, 10.4GT/s 3UPI, 22MB Cache, HT (125W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8256 (3.8GHz, ?GHz Turbo,4C, 10.4GT/s 3UPI, 5.5MB Cache, HT (105W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8260 (2.4GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8260L (2.4GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75 Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8260M (2.4GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75 Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8268 (2.9GHz, 3.9GHz Turbo,24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8270 (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,26C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8276 (2.2GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8276L (2.2GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8276M (2.2GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (165W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8280 (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8280L (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,28C,10.4GT/s 3UPI, 38.5MB Cache, HT (205W) DDR4-2933)
 • Dual Intel® Xeon® Platinum 8280M (2.7GHz, 4.0GHz Turbo,28C, 10.4GT/s 3UPI, Cache, HT (205W) DDR4-2933)

HỆ ĐIỀU HÀNH

 • Windows 10 Pro (64 bit)
 • Red Hat® Enterprise Linux® 7.3
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Video Card

 • NVIDIA Quadro® RTX6000, 24GB, 4DP, VirtualLink (XX20T)
 • Dual NVIDIA Quadro® RTX6000, 24GB, 4DP, VirtualLink (7920T)
 • NVIDIA Quadro® RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink (XX20T)
 • Dual NVIDIA Quadro® RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink (7920T)
 • NVIDIA Quadro® RTX4000, 8GB, 3DP, VirtualLink (XX20T)
 • Dual NVIDIA Quadro® RTX4000, 8GB, 8DP, VirtualLink (7920T)

BỘ NHỚ

 • 8 GB, 1x8 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 16 GB, 2x8 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 32 GB, 4x8 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 32 GB, 2x16 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 48 GB, 4x8 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 64 GB, 8x8 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 64 GB, 4x16 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 128 GB, 8x16 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 128 GB, 2x4 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 192 GB, 12x16 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 192 GB, 6x32 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 256 GB, 8x32 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • 256 GB, 4x64 GB, DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM 
 • DDR4, 2933 MHz, RDIMM, ECC SDRAM

Hard Drive

 • Support for up to (8) 2.5" or 3.5" SATA/SAS drives, Up to 8 x M.2 NVMe PCIe SSDs via 2 x Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 cards (maximum requires dual CPUs), NVMe RAID 0,1,10 option on 1st card (Intel RSTe vROC).
 • PERC PCIe controllers required for SAS drive support
 • M.2 NVMe PCIe SSDs
 • Up to 8* x 1TB drives on 2 Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad x16 cards. *Requires dual CPU config.
 • 2.5" SATA SSD
 • Up to 8 x 1TB
 • 2.5" SAS SSD
 • Up to 8 x 800GB
 • 2.5" SATA 7200 RPM 12Gb/s
 • Up to 8 x 2TB
 • 3.5" SATA 7200 RPM 12Gb/s
 • Up to 8 x 8TB
 • 2.5" SAS 10K RPM 12Gb/s
 • Up to 8 x 1.8TB
 • 2.5" SAS 15K RPM 12Gb/s
 • Up to 8 x 600GB

Ports

Front

 • 2 USB 2.0
 • 1 USB 2.0 Management port (iDRAC9)
 • 1 VGA Port for iDRAC9
 • 1 USB 3.2 Type A – supports standard USB storage key SD Vflash media connector


Rear

 • 2 USB 3.2 Type A
 • 4 RJ45 Network
 • 1 Serial
 • 1 RJ45 for iDRAC
 • 1 A VGA Port for iDRAC

Slots

 • All slots PCIe Gen 3.

 

 • 6 PCIe full height/full length slots
 • 1 PCIe full height/half length slot
 • 1 PCIe low profile/full length slot

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

 • Height: 86.8 mm (3.42") X Width: 482 mm (18.98") X Depth: 715.5 mm (28.17")
 • Weight: 28.6 kg (63.05 lb)i

Chassis

 • Up to (3) double width x16 cards supported. All slots x16 mechanically.
 • With single CPU – (1) x x16, (1) x x8, (1) x x8 half length, (1) x x8 low profile PCIe slots
 • With dual CPUs (2) x x16, (2) x x8 PCIe slots

Regulatory

 • 80 PLUS® registered Platinum power supplies; GS Mark.
 • For a complete listing of declarations & certifications, see Dell’s regulatory & compliance homepage at http://www.dell.com/regulatory_compliance

 

Share

Bài viết liên quan
Máy chủ Dell Precision 7920 Rack server
Máy chủ Dell Precision 3930 server

Tìm hiểu các thông tin về giá cả, thông số kĩ thuật, tính năng nổi bật và các chính sách bảo hành của Máy chủ Dell Precision 3930 server.

24/02/2022

Bài viết gần đây
Xem nhiều