Dịch vụ Oracle hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Premier support) cho phần mềm

Các dòng sản phẩm
Thông tin đáng quan tâm về

Dịch vụ đánh giá cấu hình đánh giá cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle của khách hàng phù hợp với các khuyến cáo tiêu chuẩn Oracle và  khả năng đáp ứng yêu cầu của ứng dụngADG cung cấp Dịch vụ Oracle hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Premier support) cho phần mềm

1. Nâng cấp và cập nhật bản quyền Dịch vụ Oracle hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Premier support) cho phần mềm (Update and Upgrade Software)

– Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống Oracle support để cập nhật tính năng phần mềm mới, các cảnh báo về an ninh hệ thống, cho phép tải về các bản vá lỗi nghiêm trọng do Oracle nghiên
cứu và phát triển;
– Cung cấp các kịch bản để cập nhật phần mềm (Update scripts);
– Quyền nâng cấp lên phiên bản mới, phiên bản chuyên dụng nhất từ phiên bản phần mềm khách hàng đang sử dụng và đã mua bản quyền;
– Cung cấp các phiên bản mới đối với một số sản phẩm, công nghệ chính bao gồm các phiên bản bảo trì chung, một số chức năng phần mềm có chọn lọc, các tài liệu mới;
– Cung cấp các bản vá (patches) thông qua cổng hỗ trợ My Oracle Support;
– Cung cấp các tài liệu hướng dẫn nâng cấp;

2. Dịch vụ Oracle – Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm (Product Support) 

– Trợ giúp kỹ thuật hỗ trợ khắc phục lỗi và sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm thông qua cổng dịch vụ hỗ trợ Oracle Support theo chế độ 24/7;
– Giải quyết các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua Oracle Support và điện thoại hoặc web conferencing, hay kết nối VPN để truy nhập trực tiếp, hoặc thông qua màn hình phụ kiểm tra hệ thống phần mềm của Khách hàng.
– Hỗ trợ các dịch vụ không mang tính kỹ thuật trong giờ làm việc bình thường (ví dụ như trợ giúp về số CSI của khách hàng, trợ giúp khách hàng tạo lập các SR trên My Oracle Support);
– Truy cập hệ thống hỗ trợ kỹ thuật qua Web của Oracle Support 24×7 với các khả năng tra cứu các lỗi kỹ thuật, tải xuống các bản vá (Patches), gửi trực tiếp các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho trung tâm hỗ trợ toàn cầu cảu Oracle. Gửi các yêu cầu hỗ trợ (SR) thông qua My Oracle Support;
– Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua hệ thống Oracle Support với các mức độ ưu tiên khác nhau.
– Hỗ trợ các dịch vụ không mang tính kỹ thuật trong giờ làm việc bình thường (ví dụ như trợ giúp về số CSI của khách hàng, trợ giúp khách hàng tạo lập các SR trên My Oracle Support, chuyển tới khách hàng các bản nâng cấp, bản vá);

Tags

# #

Share

Bài viết liên quan
Dịch vụ Oracle hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Premier support) cho phần mềm
ADG – Nhà phân phối APC Schneider thương hiệu Schneider Electric

ADG – Nhà phân phối APC Schneider thương hiệu Schneider Electric

14/01/2023

Dịch vụ Oracle hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Premier support) cho phần mềm
 ADG chính thức trở thành Nhà phân phối của APC- Schneider Electric IT Việt Nam

 ADG chính thức trở thành Nhà phân phối của APC- Schneider Electric IT Việt Nam

14/01/2023

Dịch vụ Oracle hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Premier support) cho phần mềm
NetApp HCI – Cơ sở hạ tầng đám mây lai quy mô doanh nghiệp

NetApp HCI – Cơ sở hạ tầng đám mây lai quy mô doanh nghiệp

30/12/2022

Dịch vụ Oracle hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Premier support) cho phần mềm
ADG Distribution và Rosenberger ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối rosenberger

ADG Distribution và Rosenberger ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối rosenberger

25/12/2022

Bài viết gần đây
ADG – Nhà phân phối APC Schneider thương hiệu Schneider Electric

ADG – Nhà phân phối APC Schneider thương hiệu Schneider Electric

14/01/2023

 ADG chính thức trở thành Nhà phân phối của APC- Schneider Electric IT Việt Nam

 ADG chính thức trở thành Nhà phân phối của APC- Schneider Electric IT Việt Nam

14/01/2023

NetApp HCI – Cơ sở hạ tầng đám mây lai quy mô doanh nghiệp

NetApp HCI – Cơ sở hạ tầng đám mây lai quy mô doanh nghiệp

30/12/2022

ADG Distribution và Rosenberger ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối rosenberger

ADG Distribution và Rosenberger ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối rosenberger

25/12/2022

Xem nhiều